Co je operativní leasing

Operativní leasing je obchodní vztah ujednaný mezi pronajímatelem a nájemcem. Uzavírá se na relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti vozu. 

Délka pronájmu

Operativní leasing je časově ohraničený pronájem prostředků, kde se nemusí uskutečnit koupě předmětu leasingu.

Doba pronájmu není omezena.

Proč zvolit právě operativní leasing?

Není potřeba vynaložit finanční prostředky na zakoupení předmětu.

Splátky za operativní leasing, lze započítat jako přímý náklad v účetnictví

Pronájem lze nastavit na jakoukoliv délku pronájmu

Během probíhajícího operativního leasingu i po ukončení zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti

Všechna rizika, která jsou spojena  s vlastnictvím předmětu na sebe přebírá leasingová společnost

Všechna rizika, která jsou spojena s provozováním předmětu na sebe přebírá leasingová společnost

Všechna rizika, která jsou spojena s poškozením, zničením nebo ztrátou předmětu přebírá leasingová společnost